headergezinstherapie.jpg

Werkwijze

Ik start in eerste instantie met een intake gesprek. Hierin breng ik je situatie in kaart en inventariseer de problemen die je hebt binnen je gezin. Ik werk met behulp van verschillende methoden. Welke methode�ik inzet is afhankelijk van de hulpvraag en/of�persoon of gezin.�Vervolgens maken we een vervolgafspraak om een plan van aanpak te bespreken. Ook geef ik huiswerkopdrachten mee. Afhankelijk van je situatie kijken we samen hoeveel gesprekken we nodig hebben om deze situatie te verbeteren.

Het kan prettig zijn om een keer thuis te kijken naar hoe je communicatie met je kind echt gaat. Soms kan dit helpen bij het praten over je problemen met de opvoeding. Ik kan een video-opname maken van bijvoorbeeld de manier hoe je met je kind speelt. Om dit vervolgens te bekijken en mogelijk hiervan te leren. Ik maak gebruik van diverse methoden waardoor je inzicht krijgt in manier van handelen in de opvoeding. Hieronder worden deze methoden beschreven.

Triple P

Zie onder hoofdstuk Triple P.

Een taal erbij

Dit is een methode met duplo-poppetjes, zo kun je ervaren welke plek kinderen soms innemen en wat dat betekent. Allerlei vraagstukken die je als ouder hebt kun je met deze methode duidelijk krijgen. Door dat inzicht, verandert er vaak automatisch iets aan je opstelling richting je kind. Daarmee wordt de opvoeding anders en/of wordt als anders ervaren.

Smart en Starr methode


Deze methode is er met name voor om een probleem goed in kaart te brengen. Dit vraagt soms wel wat thuiswerk, maar het levert dan ook des te meer op. Het prettige aan deze methode is dat je achteraf goed ziet wat het resultaat is van je werk.

Geweldloos Communiceren

Deze manier van communiceren kan iedereen leren. Dit helpt in praten in plaats van ruzie maken.

Wil je weten of ik je kan helpen en of het 'klikt' bel me dan en we maken een afspraak dan kunnen we samen praten over jouw problemen met opvoeden.