headergezinstherapie.jpg

Tarieven en Vergoedingen

Tarieven:

  • Intake gesprek €  85,- per uur, inclusief BTW
  • Vervolg gesprek €  70,- per uur, inclusief BTW
  • P.G.B. tarief €  50,- per uur
  • Sessie met 'Een Taal Erbij' € 100,- duur ong 1,5 tot 2,5 uur
  • Online / Skype gesprek €  70,- per uur
  • Lezing of workshop: Een cursusavond in onderling overleg

Vergoedingen:

Ouders die een Persoons Gebonden Budget (PGB) ontvangen kunnen de gesprekken vergoed krijgen via het PGB van hun kind, bijvoorbeeld via de functie: individuele begeleiding.

Ouders die hulpverlening nodig hebben kunnen dit ook vergoed krijgen via de gemeente, middels een verwijsbrief van de huisarts, kinderarts, GGD arts of wijk/ gebiedsteam van de desbetreffende gemeente